Közhasznúsági jelentés a 2004. évről

I. Tartalmi beszámoló

A Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület alakuló közgyűlését 2004. május 9-én tartotta. A hivatalos működés, az elhúzódó bírósági bejegyzési eljárás miatt december közepén kezdődhetett csak meg.

Még az alakulás előtt, az Egyesület gyűjteménye részére, a leendő tagok - magánszemélyekként összefogva - megmentették az elbontás elől a Szegedi Közlekedési Társaság 602-es pályaszámú FVV 1100-as típusú, budapesti eredetű csuklós villamosát. A villamoskocsi a cég nagylelkű ajándéka volt a leendő Egyesület számára. A szállításra április közepén került sor, vasúti megoldással.

Az FVV 1100-as típusból mára összesen négy darab maradt fenn, ebből mindössze kettő üzemképes. Az FVV 1100-as villamoskocsi érdekessége, hogy Magyarországon egészen 2004-ig ez volt az első és egyetlen próbálkozás egyirányú egyoldalas villamoskocsi használatára, így az Egyesület gyűjteménye egy több szempontból kuriózum értékű kocsi került.

Nyáron megkezdődött a 602-es pályaszámú villamos felújítása, amely a belső terének a bontásával kezdődött.

Szeptemberben megkerestük a BKV Rt-t az augusztusban selejtezett 3201-es pályaszámú UV villamos motorkocsi megőrzése ügyében, ahol segítőkészen fogadták szándékunkat. Az év végig több egyeztetésre került sor a céggel az ügyben.

A máshová nem sorolt, egyéb tevékenység, közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeni, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek.

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, 26 e Ft közhasznú bevétel, 17 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakatóan 9 e Ft vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 9 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 9 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 0 e Ft kötelezettséget tartott nyilván, melyet a szervezet fordulónap után már rendezett.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az Alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

II. Támogatások részletezése forrásonként

# Megnevezés e Ft
1 Központi költségvetési szervtől 0
2 Elkülönített állami pénzalaptól 0
3 Helyi önkormányzat és szervei 0
4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 0
5 Települési önkormányzatok társulásától 0
6 Külföldi támogatás 0
7 Magánszemélyektől 0
8 Egyéni vállalkozóktól 0
9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0
10 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervtől 0
11 Közhasznú szervezettől 0
12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 0
13 APEH 1% SZJA 0

III. Cél szerinti juttatások

# Megnevezés e Ft
1 - 0
  Összesen: 0

IV. Tagdíj

# Megnevezés e Ft
1 Rendes tagok 26
2 Pártoló tagok 0
  Összesen: 26

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

# Megnevezés e Ft
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - alapítótól 0
2 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - központi költségvetéstől 0
3 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - helyi önkormányzattól 0
4 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - egyéb 0
5 Pályázati úton elnyert támogatás 0
6 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
7 Tagdíjból származó bevétel 26
8 Egyéb bevétel 0
9 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 0
10 Közhasznú tevékenység - Anyagjellegű ráfordítások 0
11 Közhasznú tevékenység - Személyi jellegű ráfordítások 0
12 Közhasznú tevékenység - Értékcsökkenés leírás 0
13 Közhasznú tevékenység - Egyéb ráfordítások -17
14 Közhasznú tevékenység - Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
15 Közhasznú tevékenység - Rendkívüli ráfordítások 0
16 Vállalkozási tevékenység - Anyagjellegű ráfordítások 0
17 Vállalkozási tevékenység - Személyi jellegű ráfordítások 0
18 Vállalkozási tevékenység - Értékcsökkenési leírás 0
19 Vállalkozási tevékenység - Egyéb ráfordítások 0
20 Vállalkozási tevékenység - Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
21 Vállalkozási tevékenység - Rendkívüli ráfordítások 0
  Összesen: 9

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

# Megnevezés e Ft
1 - 0
  Összesen: 0

 

Budapest, 2005. január 23.

Bojsza Gábor
elnök