Közhasznúsági jelentés a 2005. évről

Időszak: 2005. január 1. - 2005. december 31.

I. Tartalmi beszámoló

A Februárban a Miskolci Városi Közlekedési Rt.-nél

FVV csuklós alkatrészek, 3201 megőrzése tárgyalások

A máshová nem sorolt, egyéb tevékenység, közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeni, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek.

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, 289 e Ft közhasznú bevétel, 0 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakatóan 289 e Ft vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 231 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 231 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 0 e Ft kötelezettséget tartott nyilván, melyet a szervezet fordulónap után már rendezett.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az Alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

II. Támogatások részletezése forrásonként

# Megnevezés e Ft
1 Központi költségvetési szervtől 0
2 Elkülönített állami pénzalaptól 0
3 Helyi önkormányzat és szervei 0
4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 0
5 Települési önkormányzatok társulásától 0
6 Külföldi támogatás 0
7 Magánszemélyektől 100
8 Egyéni vállalkozóktól 0
9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0
10 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervtől 0
11 Közhasznú szervezettől 0
12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 0
13 APEH 1% SZJA 0

III. Cél szerinti juttatások

# Megnevezés e Ft
1 - 0
  Összesen: 0

IV. Tagdíj

# Megnevezés e Ft
1 Rendes tagok 159
2 Pártoló tagok 0
  Összesen: 159

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

# Megnevezés e Ft
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - alapítótól 0
2 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - központi költségvetéstől 0
3 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - helyi önkormányzattól 0
4 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - egyéb 100
5 Pályázati úton elnyert támogatás 0
6 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
7 Tagdíjból származó bevétel 159
8 Egyéb bevétel 30
9 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 0
10 Közhasznú tevékenység - Anyagjellegű ráfordítások -67
11 Közhasznú tevékenység - Személyi jellegű ráfordítások 0
12 Közhasznú tevékenység - Értékcsökkenés leírás 0
13 Közhasznú tevékenység - Egyéb ráfordítások 0
14 Közhasznú tevékenység - Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
15 Közhasznú tevékenység - Rendkívüli ráfordítások 0
16 Vállalkozási tevékenység - Anyagjellegű ráfordítások 0
17 Vállalkozási tevékenység - Személyi jellegű ráfordítások 0
18 Vállalkozási tevékenység - Értékcsökkenési leírás 0
19 Vállalkozási tevékenység - Egyéb ráfordítások 0
20 Vállalkozási tevékenység - Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
21 Vállalkozási tevékenység - Rendkívüli ráfordítások 0
  Összesen: 222

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

# Megnevezés e Ft
1 - 0
  Összesen: 0

 

Budapest, 2006. január 23.

Bojsza Gábor
elnök