Közhasznúsági jelentés a 2006. évről

Időszak: 2006. január 1. - 2006. december 31.

I. Tartalmi beszámoló

Egyesületük a 2006. évben két körben, összesen 3 db villamoskocsival gyarapította a gyűjteményét, így már összesen 4 db történeti szempontból érdekes jármű található a gyűjteményünkben.

Az újonnan szerzett járművek közül a sorban elsőként megmentett jármű történetileg különösen érdekes kocsi, mivel az 1956-tól gyártott legendás UV sorozat első kocsipárjának egyik tagja (3201-es pályaszám). A járművet Egyesületünk saját szervezésben, a tagok munkavégzésével felújította, majd a forgalomba állításának 50 éves évfordulóján, augusztusban kiállítottuk a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A belső terében egy történeti kiállítás rendeztünk be, amelyen a típus, elődei, járt útvonalai kerültek bemutatásra.

A további megmentett két kocsi szintén az UV típusba tartozik, azonban későbbi és eltérő alszériákba. Ez a tudatos választás műszaki-történeti szempontok szerint történt; a 4 alszéria közül már 3-ból rendelkezünk járművel, amelyek alkalmasak eltérő korszakok megjelenítésére is.

A villamoskocsi gyűjtemény gyarapításán túl számos lépést tettünk a budapesti, nyilvános, tehát bárki számára elérhető nosztalgia villamosközlekedés létrehozásához, hátterének kialakításához, a szükséges feltételrendszer megteremtéséhez, illetve Egyesületünk minden szintű felkészítésére a tevékenységhez. Ennek keretében tárgyalásokat kezdeményeztünk és folytattunk a témában érintettekkel (BKV, Főváros), illetve támogatók keresését, eszközök és anyagok beszerzését a későbbi működéshez.

A máshová nem sorolt, egyéb tevékenység, közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeni, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek.

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, 1090 e Ft közhasznú bevétel, 1343 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakatóan -253 e Ft vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 1100 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 33 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 0 e Ft kötelezettséget tartott nyilván, melyet a szervezet fordulónap után már rendezett.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az Alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

II. Támogatások részletezése forrásonként

# Megnevezés e Ft
1 Központi költségvetési szervtől 0
2 Elkülönített állami pénzalaptól 0
3 Helyi önkormányzat és szervei 0
4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 0
5 Települési önkormányzatok társulásától 0
6 Külföldi támogatás 0
7 Magánszemélyektől 635
8 Egyéni vállalkozóktól 0
9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0
10 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervtől 0
11 Közhasznú szervezettől 0
12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 0
13 APEH 1% SZJA 0

III. Cél szerinti juttatások

# Megnevezés e Ft
1 - 0
  Összesen: 0

IV. Tagdíj

# Megnevezés e Ft
1 Rendes tagok 128
2 Pártoló tagok 0
  Összesen: 128

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

# Megnevezés e Ft
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - alapítótól 0
2 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - központi költségvetéstől 0
3 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - helyi önkormányzattól 0
4 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - egyéb 325
5 Pályázati úton elnyert támogatás 0
6 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
7 Tagdíjból származó bevétel 128
8 Egyéb bevétel 637
9 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 0
10 Közhasznú tevékenység - Anyagjellegű ráfordítások -1343
11 Közhasznú tevékenység - Személyi jellegű ráfordítások 0
12 Közhasznú tevékenység - Értékcsökkenés leírás 0
13 Közhasznú tevékenység - Egyéb ráfordítások 0
14 Közhasznú tevékenység - Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
15 Közhasznú tevékenység - Rendkívüli ráfordítások 0
16 Vállalkozási tevékenység - Anyagjellegű ráfordítások 0
17 Vállalkozási tevékenység - Személyi jellegű ráfordítások 0
18 Vállalkozási tevékenység - Értékcsökkenési leírás 0
19 Vállalkozási tevékenység - Egyéb ráfordítások 0
20 Vállalkozási tevékenység - Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
21 Vállalkozási tevékenység - Rendkívüli ráfordítások 0
  Összesen: -253

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

# Megnevezés e Ft
1 - 0
  Összesen: 0

 

Budapest, 2007. április 28.

Bojsza Gábor
elnök