Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

TARTALOM

 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
   
 2. A költségvetési támogatás felhasználása
   
 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
   
 4. A cél szerinti juttatások kimutatása
   
 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
   
 6. A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
   
 7. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről


 

2. A költségvetési támogatás felhasználása

A MaViTE 2010. évben az 1%-os felajánlásokon keresztül részesült költségvetési támogatásban, 522 eFt értékben.


 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A MaViTE 2010. évben tovább növelte saját tőkéjét 748 eFt-tal, így ez év végén 5.286 eFt-ra változott. A szervezet vagyona 12.31-én főként tárgyi eszközökben, befejezetlen beruházásokban realizálódott.


 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

2010. évben cél szerinti juttatás nem volt.


 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A MaViTE 2010. évben 200 eFt NCA támogatásban részesült.


 

6. A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A MaViTE 2010. évben vezető tisztségviselőjének nem nyújtott juttatást.


 

7. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

Egyesületünk 2010 januárjában megvásárolta a BKV-tól az első magyar szaggatós prototípus villamost, és szerződésben vállalta, hogy két éven belül újra üzemképessé teszi, majd rendelkezésére bocsátja különmenetek és szakmai bemutatók céljára. A 1303 pályaszámú villamos Magyarország első szaggatós vezérlésű villamosa, amely típusból mindössze egyetlen példány készült, így műszaki-történeti érdekessége igen jelentős.

A rákövetkező három hónapban a jármű mozgásképessé tételén dolgoztunk, amelynek eredményeképpen a kocsi június 20-án önerőből megmozdult. Ehhez kisebb alkatrészek pótlásától kezdve a nagyobb, 600V-os egységkapcsolók javításán és a hajtásvezérlés elektronikájának vizsgálatán át jutottunk el, amelyben egy lelkes trolibuszos csapat nyújtott szakmai segítséget. (A jármű vezérlése ugyanis nagyjából azonos az egyik trolibusztípussal.)

A kocsit munkájuk elismeréseképpen a Troli Nyílt Napon, szeptember 25-én mutattuk be a nagyközönségnek a troligarázshoz közeli Hungária kocsiszín előtti vágányokon, ahová különjárati trolibusz is közlekedett az érdeklődőket szállítva. Emelett még saját standdal is jelen voltunk a rendezvényen, ahol a kicsik számára egy villamos vezetőállás modellt készítettünk fából és valódi villamos alkatrészekből. A fiatal látogatók boldogan tekerték a kontrollert.

Később, októberben a II. Országos Modellvasút-kiállításon a modellt már továbbfejlesztettük, akkumulátorról működő pályacsengőt is kapott, amelynek hangjával az érdeklődő apróságok meg is töltötték a csarnokot.

Még nyáron a kispesti KMO felkérésére részt vettünk 3258-as pályaszámú UV villamosunkkal a Kispest Retro Plusz városünnep rendezvényen, amelynek témáját idén a 80-as évek hangulata adta. A korról készült helytörténeti fotókiállításunkat sokan tekintették meg a színpadon folyó koncertek és fellépések előtt, alatt és után.

November 14-én a BKV Zrt.-vel együttműködve ünnepeltük a kispesti 42-es villamosvonal 110 éves fennállásának évfordulóját. Ez alkalomból a közlekedési társaság a megszokott hannoveri villamosok helyett egy napra ismét a régi UV szerelvényeket közlekedtette, amelyeknek a belterébe a szakmai kiállítási anyagot egyesületünk állította össze.

Közlekedéstörténeti szempontokat mérlegelve megcseréltünk két UV kocsit két különböző tárolóhely között, amelynek eredményeképpen a 3465-ös pályaszámú UV motorkocsi ismét felsővezeték alá került. Novemberben megkezdtük a három éve álló jármű beüzemelését, amelyet a téli fagyok beálltáig tudtunk folytatni.

Természetesen eközben a 1303-as kocsiról sem feledtkeztünk meg, a közlekedtetésének jogi lehetőségeiről tárgyaltunk a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a BKV-val.


 

Budapest, 2011. május 30.

Bojsza Gábor
elnök