Céljaink

A Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület célja elsősorban magyarországi, tágabban a külföldi közúti villamosvasutak és egyéb, kötöttpályás közlekedési eszközök, mint a kulturális örökség részét képező, környezetkímélő és tradicionális közösségi közlekedési eszközök bemutatása, népszerűsítése, történetének kutatása és megismertetése, műszaki emlékként is jelentős járműveik és berendezéseik megőrzésének elősegítése és támogatása, illetve az érdeklődők összefogása, szakmai és baráti összetartás építése, fejlesztése valamint szakmai programok, különmenetek szervezése.

A tagok számára lehetőséget teremtünk szakmai ismereteik, tapasztalataik bővítésére, élményeik kicserélésére, a villamosvasút és egyéb kötöttpályás közlekedési eszközök, valamint járműveinek működésének, elméleti és gyakorlati alapjainak területén, továbbá lehetőséget biztosítunk elővárosi- és városivasút-modellezési tevékenység végzéséhez. Egyesületünk rendszeresen szervez rendezvényeket, megemlékezik a villamosvasút-történeti szempontból fontos évfordulókról is.

A MaViTE történte

Egyesületünk története 2002-re nyúlik vissza; egy kétfős baráti társaságban merült fel a gondolat, hogy érdemes lenne H0-ás villamosos terepasztalt építeni, nemcsak saját szórakozásunkra, hanem nagyközönség előtti bemutatásra is. Figyelemmel kísértük - először pusztán érdeklődésből - a villamoskocsikat is, amikor azonban hírét vettük, hogy Szegeden kiselejtezik az utolsó FVV-1100-as típusú villamosokat, többek között az egykor Budapesten szolgáló 1105-ös motorkocsit is, döntöttünk: "méretarányt váltunk", a villamoskocsit meg kell őrizni az utókor számára.

2003.

A kezdeményezés sikeres volt, augusztusban érdeklődtünk a Szegedi Közlekedési Társaságnál a 602-es pályaszámú FVV-1100-as típusú motorkocsi iránt, jelezve megőrzési szándékunkat, hiszen ez még az első szériából származó, egyirányú, egyoldalas kivitelű Bengáli volt, amelyből addigra mindössze 5 példány maradt fent (Szegeden a 602, 607, 609, Miskolcon a 100-as és Budapesten a prototípus 1100-as pályaszámú kocsi). Az SZKT-tól pozitív választ kaptunk, így sor kerülhetett a kocsi Budapestre szállításának és elhelyezésének előkészítésére.

2004.

Április közepére sikerült minden feltételt tisztázni, Egyesületünket a MÁV Nosztalgia Kft. Gőzösműhelye fogadta be, a 602-es (ex budapesti 1105-ös) villamoskocsit Istvántelken helyeztük el, ahol nekiláttunk a kocsi alapos felújításának, amely a belső tér lebontásával kezdődött meg.

Augusztusban kaptuk a hírt, hogy a BKV Rt. törölte állományából a 3201-es pályaszámú UV1 típusú motorkocsit, amely a korábbi hiedelmekkel ellentétben nem került a szentendrei múzeumba. Gyári párját, a 3200-ast 2006-ban végül ott kiállították, a 3201-es azonban akkoriban bizonytalan jövő elé nézett, holott ez a jármű az 1956-ban elsőként elkészült UV-szerelvény része volt, így augusztus végén jeleztük szándékunkat a BKV Rt.-nél a motorkocsi megőrzésére, tárgyalásokat kezdtünk a fővárosi közlekedési céggel, ahol szintén felkarolták a villamos megmentésének ötletét.

2005.

Mivel a 1105-ös villamos berendezéseiben kisebb hiányosságok mutatkoztak, februárban az MVK Rt. jóvoltából részt vettünk a miskolci 161-es pályaszámú FVV-csuklós elbontásában, hogy Egyesületünk a hozzá szükséges hasznos alkatrészekkel gazdagodjon. Ebben az évben sem feledkeztünk meg az UV típusról, rengeteg tárgyalást folytattunk a BKV Rt.-vel a 3201-es motorkocsi jövőjéről. A fővárosi cégnél addig még nem nagyon ismertek minket, így sok helyen bemutattuk terveinket.

2006.

Májusban szerződést kötöttünk a BKV Rt.-vel, melynek eredményeképpen a 3201-es pályaszámú UV motorkocsi Egyesületünk tulajdonába került. Júniusban a járművet el is szállítottuk a BKV Rt. zuglói telephelyéről, majd július folyamán az istvántelki Gőzösműhelyben esztétikai felújítást kapott, hogy augusztus 19-én Egyesületünk nagyközönség előtt először bemutatkozhasson. A Magyar Vasúttörténeti Park adott helyet annak a kocsi belsejében kialakított kiállításnak, amellyel Egyesületünk az UV típus ötvenedik születésnapjáról emlékezett meg.

Nyár végén zajlott a 42-es és az 52-es vonal típuscseréje, amelynek kapcsán mintegy 20 motorkocsit selejteztek, és az érdeklődésre való tekintettel üzemképes állapotban hirdették meg eladásra, amelyben Egyesületünk nagy lehetőséget látott arra, hogy komplett, üzemképes villamosokra tegyen szert. A selejtezésre kijelölt pályaszámok kapcsán alakítottuk ki az azóta a történések függvényében néhányszor átdolgozott UV-gyűjteményi koncepciónkat is, novemberben végül meg is vásároltuk a 3306-os pályaszámú UV2-es és a 3436-os pályaszámú UV3-as típusú motorkocsikat. Egyesületünk járműállománya ezzel négytagúra bővült, amellyel a feladatok is - tekintettel az üzemeltetés lehetőségére - megsokasodtak.

2007.

Budapesten tovább folytatódott az UV típus selejtezése, a forgalomból áprilisban kivont kocsik közül Egyesületünk megvásárolta a 3258-as UV2-es, 3468-as UV3-as típusú motorkocsikat, valamint az 5808-as és 5988-as pályaszámú pótkocsikat. Ezen járművek közül három is különös közlekedéstörténeti értéket is képvisel. A 3258-as motorkocsi volt az egyik fele annak a csuklós villamosnak, melyet 1962-ben alakítottak ki UV típusú járművekből. A kísérleti villamos azonban kudarcot vallott, így 1966-ban visszaalakították hagyományos motorkocsikká. Az 3468-as motorkocsi UV3-as széria utolsó 25 példányának tagja, amelyek már ívelt üléslapokkal rendelkezik. Az 5808-as pótkocsi pedig az EP sorozat első tíz kocsijának egyike, még 1939-ben gyártották, közel hatvannyolc évnyi üzem után vonták ki a forgalomból.

Nyáron Egyesületünk a Budapesti Elektromos Művek NyRt. nagylelkű támogatásával megvásárolta az évek óta egy parkolóban porosodó 1031-es pályaszámú V típusú, közkeletű nevén "ezres" típusú motorkocsit abból a célból, hogy az Elektrotechnikai Múzeum számára egy közösségi helyiségként is funkcionáló kiállítási tárgyat alakítsunk ki belőle, amely a villamos jellegét is hűen bemutatja. Az 1912-ben gyártott jármű, amelyet egy magánszemély óvott meg a szétvágástól, korábban sörözőként funkcionált Kőbánya-Kispest metróállomásnál, és 2001 óta használaton kívül állt az Üllői út melletti parkolóban. Az adásvétel lebonyolítása után végül 2007. október 10-én a járművet felújításra az Északi Járműjavítóba szállíttattuk.

Az év jelentős közlekedéstörténeti eseményét Egyesületünk is figyelemmel követte, 2007. augusztus 20-án közlekedett utoljára - 51 év után - UV típusú villamos menetrend szerint Budapest utcáin. Mivel az utolsó napon csak a 47-es vonalra szorítkozott a búcsú, Egyesületünk felvetése nyomán szeptember 29-én a MaViTE és a BKV ZRt. nagy érdeklődés mellett közös különjáratot szervezett "Búcsúzik az UV a várostól" címmel, melynek során pesti vonalakat is felkerestünk. A menetet az a 3816-5940-3836 hármas szerelvény teljesítette, amely felvirágozva utolsóként haladt át augusztusban a Szabadság hídon.

2007-ben azonban nem csak az UV típus jubilált: ebben az évben lett százhúsz éves a budapesti villamosvasút illetve a hév is. A BKV Zrt. ezen ünnepi alkalmakból nagyszabású rendezvényeket szervezett, melyek lebonyolításában Egyesületünk tagjai is aktívan részt vettek. Szeptember 14-16-a között Egyesületünk kiállítással vett részt a kispesti "Wekerle-napokon", a tablókon Dél-Pest villamosközlekedését és villamosos relikviákat mutattunk be.

2008.

Mivel 2007 novemberében a BKV Zrt. felkínálta eladásra az UV típus megmaradt példányait, 2008. elején kínálkozott utoljára lehetőség arra, hogy a típusból további járműveket őrizzünk meg üzemképesen az utókor számára. Választásunk a 3856-os és 3857-es motorkocsipárra, valamint az 5824-es, pályaszámú pótkocsira esett, így az UV típusú motorkocsik és a velük évtizedeken át egy szerelvényben közlekedő EP és FP sorozatú pótkocsik minden fontosabb altípusa reprezentálva van gyűjteményünkben.

2008-ban lett 30 éves a Tatra T5C5 típus, ebből az alkalomból június 14-én megrendeztük második budapesti különmenetünket, melyet a 4000-4002-es pályaszámú szerelvény teljesített. A 4000-es kocsi eredeti párjával, a 4001-essel alkotta az első T5C5 típusú szerelvényt, mellyel 1978-ban Prága utcáin próbafutásokat végeztek, utóbbi motorkocsit azonban 2003-2004-ben korszerűsítették, ezért esett a választásunk a következő, 4002-es pályaszámú járműre. A szerelvénnyel olyan szakaszokat jártunk be, ahol a Tatrák megjelenése ritkaságnak számított, jártunk a pacsirtatelepi hurokban, a Tóth Árpád utcai végállomáson és a festői kamaraerdei vonalon is.

A 2008-as év egyik legjelentősebb eseménye volt két FVV-csuklós motorkocsi Szegedről Budapestre történő szállítása, melyre hosszas előkészítés után augusztusban kerülhetett sor. A 820-as pályaszámú jármű a sorozat kétirányú prototípusa volt, eredetileg 3740-es, 3722-es, később 1200-as pályaszámmal, mely budapesti pályafutásának befejeztével (1983) Szegedre került, ahol egészen 2007 januárjáig utasforgalomban volt. A másik, Egyesületünk szervezésében Budapestre szállított (660-as pályaszámú) kocsi egy olyan altípus tagja (kétirányú, egyoldali ajtós), melyből mára már csak kettő maradt fenn. A sorozat másik meglévő példánya - a szintén szegedi - 656-os a Közlekedési Emléktár Alapítvány gondozásába került.

2008-ban útjára indítottuk szakmai estjeinket, az előadássorozatot a BKV Zrt.-vel közösen rendezzük meg azzal a céllal, hogy a téma iránt érdeklődők betekintést nyerhessenek a villamosvasút és tágabban a városi közlekedés történetébe, mindennapjaiba, működésének mikéntjébe. Az első előadást Szántó Ferenc, a BKV Zrt. fődiszpécseri csoportvezetője tartotta június 11-én, a városi közforgalmú közlekedés irányításának mindennapjairól szóló prezentáció nagy érdeklődésre tartott számot. Számos érdeklődő jelent meg Gábor Péter ny. egyetemi adjunktus előadásán is, amelyen a magyar villamosvasúti járműgyártás múltjával, illetve a Budapest utcaképét máig meghatározó Ganz csuklós villamos születésének körülményeivel ismerkedhetett meg a hallgatóság. A szakmai estek méltó helyszínéül a BKV Zrt. Földalatti Vasúti Múzeuma szolgált.

Egész évben folyamatos kihívást jelentett az ezresünk felújítása, az év elején a vendéglátó funkció miatt beépített berendezéseket bontottuk ki, majd a belső borítástól szabadítottuk meg a kocsit, hogy a lakatosmunkákat is el tudjuk végezni. A következő fázisban alaposan megtisztítottuk a rozsdától és szennyeződésektől, a lemezhibák javításában már a járműjavító szakemberei segédkeztek. A villamos 2008. végén megkapta új köntösét, ismét a BKV-járművekre jellemző fényezésmintát viseli magán.

2009.

Az ezres felújítása a belső térrel folytatódott, a burkolatok csiszolását végeztük el. Sajnos év közben megszületett a döntés, amely szerint az Északi Járműjavítót bezárják, így a villamoson való munka egyre nehezebbé vált a feszült hangulat miatt. Bár decemberre bekerültek a helyükre az addig hiányzó legyártott paravánfalak, és az egyik kézifék kerék imitációja is megszületett (mivel eredeti nem állt a rendelkezésünkre), valamint a MÁV Gépészet Zrt. jóvoltából a fa burkolatelemek többsége is elkészült, utóbbiak beépítésére már a költözés közepette nem maradt idő.

Az év elején nagy sikerrel folytattuk a Szakmai Estek elnevezésű előadássorozatunkat, idén Veperdi Tamás, vasútbiztonsági csoportvezető mesélt a villamosközlekedés során előforduló balesetekről és a megelőzési lehetőségekről. Gazdag illusztrációja nem volt szívderítő látvány, a sok megtört villamos képe azonban a jelen járművezetőinek szolgál tanulságul.

Ötéves születésnapunkat egy olyan különlegességgel ünnepeltük meg, amelyre azelőtt hivatalos formában soha nem volt példa. Hat hónapnyi előkészület után kigördülhetett a csatolt hannoveri szerelvény a kocsiszín kapuján, amely önmagában is ritkaság, de az élményt azzal tettük teljesebbé, hogy utunk rögtön Budára vezetett. A budafoki Városház tér megjárása után szét kellett csatolnunk, mivel a hegyipályás szakaszon már szólóban közlekedhettek csak a villamosok, de így is élmény volt TW6000-est Farkasréten, Hűvösvölgyben és a Parlament előtt fotózni. Mi használtuk először utasokkal a Móricz Zsigmond körtéren a Villányi út felé kiépített átkötést is, a különmenet előtti napokban fejeződött be az átadása.

Kispest Önkormányzata a helyi KMO kulturális otthonnal közösen a város születésének 138. évfordulója alkalmából egy utcai fesztivált rendezett egy napos júniusi hétvégén. A rendezvény a 60-as és 70-es évek jegyében zajlott, amelyhez, hiszen arra a korra már nagyonis jellemző volt, jól illeszkedett a 3258-as UV-villamosunk és a belsejében rendezett közlekedéstörténeti kiállítás. Saját villamossal először állhattunk a BKV pályáján, a közlekedési társaságtól rendkívül sok segítséget is kaptunk hozzá.

Még tavasszal megállapodtunk egy második különmenetről, amelyet végül Mikulás alkalmából rendeztünk meg. Először kicsit féltünk a téli túrától, de a nagy számban megjelenő közönség eloszlatta kételyeinket. Szerencsés véletlenként a BKV épp aznap tartott vonalbejárást két mukival nagyjából hasonló útvonalon, ezért érdekes együttállásos fotókkal lehettek vendégeink gazdagabbak. Úgy gondoltuk, hogy az utazás élményét szakmai programmal is bővítjük, utasainknak Angyalföld kocsiszíni teleplátogatást szerveztünk. Nem maradhatott el természetesen a télapó csokija és virgácsa sem - kinek-kinek érdemei szerint :-) .

Az év utolsó napjaiban sem tétlenkedhettünk, mert novemberben a BKV meghirdette a 1303-as egyedi KCSV5 típusú járművet értékesítésre. Eleget téve kötelességérzetünknek és a társadalmi elvárásnak többkörös tárgyalások után ajánlatot tettünk a kocsira, hogy megőrizhessük. Műszaki szemlénket december 30-án tartottuk Zugló kocsiszínben, ahol örömmel állapítottuk meg, hogy a villamos közlekedtetésére még van remény, a járművet a vártnál jobb állapotban találtuk.

2010.

A 1303 psz. jármű adásvételét január végén bonyolítottuk le, a felújítás az engedélyek beszerzése miatt azonban csak március végén kezdődhetett meg. Az első hétvégéken a kocsi takarítását végeztük, amelynek során megszabadítottuk az állásban lerakódott portól, majd az apróbb, és könnyebben hozzáférhető hiányokat kezdtük el pótolni.

Májusban négyen a BKV Troli Üzemegységtől, ahol vezérlésében hasonló járműveket üzemeltetnek, csatlakoztak a munkánkhoz. A speciális mérőműszerrel, az ún. kitoldóval szép sorban elkezdték mérni a villamos életjeleit, ketten pedig a BKV-tól kapott rossz SU5-ös kontaktorokat javították meg. Június végén a villamos önerőből megmozdult, amellyel az Egyesület áttört egy rendkívül fontos lélektani határt!

Apróbb munkák és mérések maradtak hátra, amelyeket továbbra is elvégzett a csapat, de közben elkezdtük szervezni a jármű ígért bemutatását is. A trolisok iránti tiszteletből a 1303-ast a Troli Nyílt Napon mutattuk be a nagyközönségnek, a Hungária kocsiszín előtti vágányokhoz a vendégeket önjáró troli különjárat szállította. Itt mutatkozott be a gyermekek számára készült villamosmodellünk is, a vezetőpultból és kontrollerből álló vezetőállás imitációt folyamatosan fejlesztettük, később pályacsengőt is kapott. A Kamaraerdei Villamosnapra sajnos csak nagyon későn kaptunk meghívást a szervezőktől, a szállítást a BKV már nem tudta számunkra lebonyolítani.

A KMO és a Kispesti Önkormányzat idén is megrendezte a Városünnepet, amelynek most a 80-as évek és a retró volt a témája. Felkértek bennünket, hogy idén is vegyünk részt a rendezvényen, a 3258-as kocsinkat egy kiállítással a belterében a Templom téren láthatták az érdeklődők. 2010-ben külföldi sztárvendéget is hívtak, a hetvenes évek végén híressé váló Goombay Dance Band lépett fel a kispesti közönség előtt.

Szeptemberben hosszú előkészítést követően sikerült a Debreceni Villamosbarátok Társaságával (DVBT) megkötni a csatlakozási szerződést, amellyel a DVBT az Egyesület első szakcsoportja lett.

Folyamatosan tárgyalásban álltunk az év folyamán a BKV-val, hogy az éves szokásos különjáratunkat meg tudjuk rendezni, sajnos azonban olyan árat tudtak csak felajánlani, amelyet az Egyesületünk nem tudott vállalni. A megbeszélések során a turizmusért felelős osztállyal jó kapcsolat alakult ki, amelynek köszönhetően végül bekapcsolódtunk a BKV különmenetek rendezésébe is. A kispesti 42-es vonal 110. évfordulójának tiszteletére rendezett nosztalgiameneteket teljesítő UV kocsikra Egyesületünk készíthetett kiállítást, valamint a járművek felügyeletét is mi biztosíthattuk.

Az év végén a 1303 próbafutásáról tárgyaltunk a BKV-val és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. A 1303-mal kapcsolatban megkezdtük a közlekedési társasággal egy együttműködési szerződés kidolgozását, amelynek részeként rendeztük a BKV-nál maradó UV-k tárolását is. Ennek eredményeképpen került vissza Angyalföldre az Egyesületünk kezelésében lévő 3465-ös motorkocsi, amelynek beüzemelését az idei tél -10 fok körüli hőmérséklete szakította félbe (a három éve álló levegős rendszerhez még nem nyúlhattunk érdemben, amikor az elfagyott).

Belekezdtünk egy EP pótkocsi felújításába is, bár a munka sokáig állt, a jármű Zuglóba szállításával új lendületet kaphatott. Decemberben a beltér kiürítésével és takarítással készítettük elő a jövő évi munkákat.

2011.

2011-ben folytatódott a 1303-as kocsi felújítása; az év elejét többek között a karosszériamunkákra áldoztuk. Járművünk külső megjelenésében is megújult: a lemezjavítások, fényezési hibák kijavítása, glettelés után a kocsi megkapta új fényezését. A jármű egyik vége az 1999 utáni, sárga-barna-fehér állapotot mutatja be, míg a másikon az 1994-1999 közötti narancsvörös fényezést alkalmaztuk. Márciusban a kocsi eredményes hatósági szemlén esett át, az év második felében a kocsit bemutattuk a nagyközönségnek, valamint megkezdődött a próbafutások előkészítése is.

Egyesületünk a többi villamosára is fordított figyelmet: a 3258-3465-ös UV-szerelvényen tavasszal karbantartási munkákat végeztünk Zugló kocsiszínben. A munkálatok keretében a 3465-ös kocsin motorcserére került sor, míg társán a motordinamót cseréltük ki. Haladtunk továbbá az 5916-os pótkocsi felújításával is.

2011. május 31-e jelentős nap volt Egyesületünk életében, ekkor szállítottuk el ugyanis két FVV-csuklós villamosunkat, valamint az 1031-es motorkocsit a bezárt Északi Járműjavítóból. Villamosainkat a Kárpát Vasút Kft. M44 sorozatú dízelmozdonyának segítségével a Ferencvárosi állomáson keresztül a sörgyári átadóvágányig továbbítottuk. A 660-as és az 1031-es motorkocsit egy közeli telephelyre szállítottuk, ahol a további tárolásukat tudjuk biztosítani, a 3722-es (1200, 820) FVV-csuklós azonban visszatért a budapesti hálózatra, az este folyamán a BKV-val való megállapodás alapján Baross kocsiszínben helyeztük el. Ezzel a szállítással 28 év után először gördült FVV-csuklós villamos Budapest utcáira. A jármű felújítása már júniusban megkezdődött, a nyár és az ősz folyamán jórészt bontási munkákat végeztünk a kocsin.

Egyesületünk -- számtalan felújítási munkája mellett -- a 2011-es év folyamán is részt vett a műszaki-kulturális életben. Július 2-án képviseltük magunkat a Hazai Civil Fesztivál és Fórum című rendezvényen, ahol az érdeklődőknek bemutattuk Egyesületünket egy kiállítás keretében. Idén harmadszorra rendezte meg a BKV a Kamaraerdei Villamos Nap elnevezésű rendezvényét, melyen ezen alkalommal Egyesületünk is részt vett, méghozzá a kívül-belül megújult 1303-as villamossal, mely a Budafok kocsiszínben rendezett járműkiállítás egyik kiemelt érdeklődésre számot tartó példánya volt. A MaViTE a trolibuszgarázsban rendezett nyílt napon is képviseltette magát egy interaktív kiállítással.

Ősz folyamán négy UV típusú villamosunk (3332, 3468, 3856, 3857) kulturális funkciót töltött be; szerepet kaptak ugyanis Bratt Pitt World War Z című filmjének kőbányai forgatásán. A járműveket október 11-én szállították a forgatás helyszínére, ahonnét egy hónappal később, november 11-én tértek vissza épségben.

Bojsza Gábor, Móricz Kristóf, Túri Dániel

2012.

Egyesületünk 2012-ben nagy erőkkel folytatta a korábbi években megkezdett járműfelújítási projektjeit. Az 1303-as pályaszámú motorkocsin a nagyobb horderejű munkákat már korábban elvégeztük, 2012-ben a hatósági engedélyeztetés rögös útját jártuk annak érdekében, hogy megteremtsük a kocsi közlekedtetésének előfeltételeit. Ennek egyik lépéseként júniusban megkapta az új pályaszámát (90 55 8286 303-1). Jelentős munkákat végeztünk a 3722-es pályaszámú FVV-prototípus kocsinkon is. A 2012-es év a kocsiszekrényen végzett munkák jegyében telt: az év elejére kiderült, hogy a jármű lemezelése mögött jelentős kihívások várnak Egyesületünkre. Az év folyamán a járművet teljesen "kiürítettük", több száz munkaórát dolgoztunk a kocsin.

Folytattuk a műszaki működést megalapozó háttértevékenységünket is: rendszeres karbantartásokat végeztünk el a 3258+3465-ös UV szerelvényen, valamint újabb alkatrészeket szereztünk be a későbbi üzemeltetés biztosítása érdekében. Ennek jegyében részt vettünk Szegeden egy FVV típusú villamoskocsi elbontásában, melynek még felhasználható alkatrészeit megvettük a Szegedi Közlekedési Társaságtól.

Egyesületünk számos, a városi közlekedéssel kapcsolatos rendezvényen vett részt 2012-ben: Az 1303-as kocsit bemutattuk a nagyközönségnek a Kispesti Városünnep, illetve a budapesti villamosközlekedés 125. évfordulójára rendezett eseménysorozat keretében is. Kiállítással vettünk részt az Európai Autómentes Napon, a Kamaraerdei Villamosnapon, valamint a Trolibusz Nyílt Napon, de jelen voltunk egy Hatvanban megrendezett jótékonysági modellvasút-kiállításon is.

A 2012-es év fontos eseménye, hogy - közel három év szünet után - ismét különmenetet rendeztünk a BKV-val közösen. Ezúttal egy korábban ismeretlen szerelvény-összeállítással keltünk útra: két KCSV-7 típusú kocsit csatoltunk össze. Az 1344+1345-ös szerelvénnyel számos olyan helyet kerestünk fel, ahol a KCSV típus még szóló üzemben is ritkaságnak számít (pl. Rákospalota, Szent János kórház). A Ganz-csuklósok csatolt üzeme a Nagykorút sajátossága volt a Combinók megjelenése előtt, a KCSV-7 típust azonban soha nem vetették be a 4-es és a 6-os vonalakon, különjáratunk ezért közlekedéstörténeti jelentőségű volt.

Móricz Kristóf, Túri Dániel